…Hond Als je droomde van een wilde hond, dan betekent dit vijanden en constant ongeluk . Als je droomt dat een hond je het hof maakt, dan betekent dit overvloedige winst en loyale vrienden . Als je ervan droomt een hond met goede eigenschappen te bezitten, betekent dit dat je een stabiel vermogen zult hebben . Als je droomt dat een politiehond je volgt, dan is het mogelijk dat je wordt blootgesteld aan een verleiding die je ineenstorting riskeert. Als je van kleine honden hebt gedroomd, betekent dit dat je fundamentele gedachten en geneugten tot een triviaal soort behoren . Als je ervan droomt dat honden je bijten, voorspelt dit een lastige metgezel in het huwelijk of op het werk . Magere en vuile honden betekenen mislukking in het bedrijfsleven en betekenen ook ziekte bij kinderen . Als je gedroomd hebt van een hondenbeurs, betekent dit dat geluk je veel en gevarieerde diensten zal dienen . Als je honden in een droom hoort blaffen, voorspelt dit nieuws van een deprimerende aard, en dat is meer dan alleen de mogelijkheid dat de droom zal worden gevolgd door moeilijkheden . Als je honden op vossen en andere grote prooien ziet jagen, betekent dit in alle gevallen buitengewone activiteit . Het zien van schattige, verwende honden duidt op een voorliefde voor show, en dat de dromer egoïstisch en bekrompen is . Wat meisjes betreft, deze droom voorspelt de brutaliteit van de geliefde . Als je je doodsbang voelt bij het zien van een enorme waakhond, betekent dit dat je ontberingen zult lijden door pogingen om boven het gemiddelde uit te stijgen . Als een vrouw hiervan droomt, zal ze trouwen met een wijze en humane man . Als je honden hoort brullen en brullen, betekent dit dat je overgeleverd bent aan sluwe mensen en je in een verontrustende thuisomgeving zult wensen . Als je een eenzaam geblaf van een hond hoort, voorspelt dit de dood of een lange scheiding van vrienden . Als je honden hoort brullen en worstelen, voorspelt dit dat vijanden je zullen overwinnen en dat je leven vervuld zal zijn van wanhoop . Als je honden en katten ziet met een ogenschijnlijk akkoord, en plotseling keert elk van hen zich tegen elkaar, terwijl ze hun tanden ontvouwen en er ontstaat een openbare ruzie, dan zul je een ramp in liefde en wereldse geneugten tegemoet treden, tenzij je erin slaagt de situatie te kalmeren . Als je droomde van een vriendelijke witte hond die hem naderde, voorspelt dit zegevierend werk, of het nu op carrièreniveau is of verliefd . Voor een meisje luidt deze droom een ​​vroeg huwelijk in . Als je droomt van een meerkoppige hond, zul je proberen om veel takken tegelijk te laten opereren . Succes komt altijd door energieën te concentreren, en deze droom zou een waarschuwing moeten zijn voor iemand die ergens in wil slagen . Als u droomde van een hondsdolle hond, zullen uw inspanningen u niet de resultaten opleveren die aanwezig zijn, en kan er een ernstige ziekte uitbarsten in uw vitale organen . Als een gekke hond je bijt, is dat een indicatie dat jij of iemand van wie je houdt op het punt van waanzin staat . Er kan zich een vreselijke tragedie voordoen . Als je droomt dat je alleen reist en dat een hond je volgt, voorspelt dit trouwe vrienden en succesvolle projecten . Als u droomt van het zwemmen van honden, betekent dit voor u een gemakkelijke uitbreiding van geluk en geluk . Als je droomde dat een hond een kat heeft gedood in jouw aanwezigheid, duidt dit op winstgevende transacties en onverwacht plezier . Als een hond in uw aanwezigheid een slang doodt, luidt dit veel geluk in ….

…Wat honden betreft, het wordt geïnterpreteerd als een slechte man die mensen kwelt, en hij kan een bandiet of een assistent zijn, en wie ziet dat hij een hond met honden is en hem lokt, zal iemand vinden om hem te helpen ….

…Betekent het zien van honden, katten, slangen en schorpioenen iets verdachts, ziekte of magie? Het feit dat deze vraag wordt een gegeven veel vragenstellers en Alsailat Hier moeten we onderscheid maken tussen twee dingen .. het ziet deze dingen vaak herhaald door deze sex visioenen kan worden voorproefje van zijn ziekte of charme of oog van het mengen van Gelads is goed, en Asthlal wat God is beroofd van kleding en voedsel en gewoonten, want wie ze maar een of twee keer ziet, ze duiden niets aan in het eerste deel, en het is een visioen dat wordt geïnterpreteerd volgens de toestand van de eigenaar, dus het belangrijkste is … om het geslacht van deze visioenen niet te begrijpen, één permanent ding, zoals magie en het oog, en het is bekend dat visioenen onmetelijk zijn, zodat een persoon een visie kan zien die voor hem wordt uitgedrukt met een vreugdevolle zaak, en een ander ziet het, en het drukt iets anders uit, ieder volgens zijn toestand en goedheid ….

…Abu Saeed, de predikant, zei dat de twee honden tot de assistenten van de sultan behoren ….

En Al-Salmi zei dat degene die zag dat hij urineerde op een plaats die werd ingenomen door de vader en veel was, want als hij van streek was, zou God hem sparen, en als hij arm was, werd hij rijk, en als hij geld had of schuld besteedde zijn geld of zijn schuld, en als sommige mensen weggingen en de rest werd verlost van zijn angst en een deel van zijn geld verwijderde ….

En wie ziet dat een hond hem bijt, duidt op het optreden van pijn, schuld, beklemming op de borst en ontbering van zijn vijand ….

…Een hond in een droom is een dwaze man, dus als hij blaft, dan is hij een dwaze, schandalige natuur . En wie een hond zag die hem beet, zou schade oplopen door zijn vijand . En wie een hond ziet die zijn kleren scheurt, een dwaas zal hem lasteren, en als hij zijn geblaf niet hoort, dan is hij een vijand . De hond is een gemene vrouw en de hondenpup is een geliefde jongen. Als hij blank is, dan is hij een gelovige, en als hij zwart is, dan heeft zijn gezin de overhand . Er werd gezegd : een bastaardpup opgevoed door een dwaze man . Een herdershond zal hiervan profiteren . De huishond is een oneerlijke vijand . De Saluki-hond geeft de geldigheid van de ziener voor het sultanaat aan . En de Chinese hond geeft aan dat de ziener zich mengt met buitenlanders . En wie zag dat hij een hond meenam, zou een bediende vergezellen . En als hij zag dat een hond hem gebeten had, leed hij ongeluk, schade en leed van een vriend of bediende . Als hij ziet dat hij met honden jaagt, zal hij zijn wens ontvangen . En als hij ziet dat hij honden doodt, dan zal hij zijn vijand voor zich winnen, en jachthonden zijn goed voor alle mensen, en als hij ze terug ziet komen van de jacht, dan duidt dat op de afwezigheid van paniek en werkloosheid . Als hij een blaffende hond ziet, duidt dit op schade . En de hond duidt koorts aan vanwege de planeet die de hond wordt genoemd, wat Sirius is, die de oorzaak is van koorts . En alle soorten honden duiden op vernederde mensen . En de honden van spelen en kletsen duiden op vreugde en plezier . En de waterhond duidt een werk aan dat niet wordt gedaan en valse hoop . En wie zag dat hij in een hond was veranderd, de Almachtige God had hem een ​​grote kennis geleerd, en hij werd afgewezen, dus beroofde God hem ervan . De hond is een zwakke vijand of een gierige man . En wie ziet dat een hond naar hem blaft, hoort woorden van een weinig mannelijk persoon die hij haat . En wie ziet dat hij het vlees van een hond eet, zal de overwinning behalen over zijn vijand en met zijn geld worden geslagen . En de hond geeft de bewaker aan . En hondenmelk drinken uit angst . Als een hond een kussen heeft, is de hond een vriend . De hond is een bedelaar en kan duiden op gemeenheid, vernedering en vernedering van de ziel . Misschien heeft de hond de claim op de wereld geleid zonder te redden . En de jachthond, Ezz, Rifaa en voeding . Een veehond is een goede buur die jaloers is op zijn familie en buurman . Misschien betekent het onderschrijven van de hond een boete . En het gezelschap van de hond duidt op het verdwijnen van het verhaal van de mensen van de grot . De hond is een conservatieve vrouw voor haar man die veel nakomelingen heeft . Misschien duidde de hond op ongeloof en wanhoop vanwege de genade van de Almachtige God . Het zien van een holbewonerhond duidt op angst, opsluiting of vlucht . En zijn visie in het land is het bewijs van de hernieuwing van het mandaat ….

…Al-Kalb : Zijn interpretatie verschilde. Sommigen van hen zeiden dat hij een slaaf was, en er werd gezegd dat hij een dwaze tiran is die blaft . En de leeuwen zijn Arabisch, en hij is een zwakke vijand met weinig ridderlijkheid, en de hond is een gemene vrouw, dus als zijn beet van haar wordt gehaat, en als een hond zijn kleren scheurt, dan scheurt een gemene man zijn vertoon . En door het eten van het vlees van een hond, verscheen het op een vijand die van zijn geld sloeg en zijn melk dronk met angst, en van een hondenkussen, dus de hond is op dat moment een vriend om hulp te zoeken en hulp te zoeken. , en de hond wijst naar de bewaker. En als hij een vijand of tegenstander had die hem vervloekte of hem onderdrukte, en als hij een slaaf had die hem verraadde, of een bewaker van zijn verraad, en als dat in de tijd van honger was, kreeg hij iets van hem, dan de omvang van de beet en de pijn die hij zou krijgen . En de hond is een gemene vrouw van slechte mensen . Puppy : geboren liefdevolle, zwarte puppy Saddh op zijn gezin . En het wit van zijn geloof, en er werd gezegd dat de pup van de hond een klootzak is, een man wiens mensen dwaas zijn van hoererij, en de hond is een dwaas, en een herdershond is geld dat hij ontvangt van een opperhoofd, en de hond is een onrechtvaardige vijand, en de welomschreven hond steunt zijn eigenaar boven zijn vijanden, maar hij is smerig en heeft geen ridderlijkheid . Er werd gezegd dat de eigenaar van deze visie macht en toereikendheid verkrijgt in het leven, en sommigen van hen zeiden : In interpretatie zijn honden indicatief voor schade, ellende en ziekte . En de vijand, behalve op één plaats, en hij is degene die speelgoed en onbezonnen neemt, want het duidt op leven in plezier en plezier, en de waterhond is een valse hoop en iets dat niet wordt vervuld . En alle soorten honden duiden op een volk van boosaardigheid . En er werd overgeleverd dat Abu Bakr Al-Siddiq, moge God tevreden met hem zijn, in zijn slaap het jaar van de verovering tussen Mekka en Medina zag, dat de Boodschapper van God, vrede en zegeningen zij met hem, uit Mekka kwam onder zijn metgezellen, dus een hond kwam over hen heen, en toen ze haar naderden, ging ze op haar rug liggen, en als haar doktoren met melk zaten te strooien . Hij vertelde zijn visioenen aan de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, en hij zei : Hun hond ging, en hij accepteerde een dirham, en ze vragen je naar je familieleden terwijl je sommigen van hen ontmoet, en of je ontmoet Abu Sufyan bin Harb, dood hem niet . En wie een hond verandert, God leerde hem een ​​grote kennis en stal die er toen van, want de Almachtige zei : ~En vertel hun het nieuws van Hem die is gekomen, en we zullen van hen gescheiden worden .~ Er werd verteld dat een man zag dat de vagina van zijn vrouw twee honden had die schuren, dus vertelde hij zijn visioen op een kruising en zei : Dit is een vrouw die zich wilde scheren, dus excuseerde hij de eland, dus ze sneed hem met een paar van een schaar, en de man kwam naar zijn huis en palpeerde de vagina van zijn vrouw, en hij vond het schaarspoor ….

…Wat betreft de twee honden, ze worden geïnterpreteerd door een sterke, rijke en moedige dienaar die geld van de koningen en de oudsten haalt en het onder de mensen verdeelt, en wie twee honden in zijn hand ziet die van hem zijn verloren, geeft het verlies aan ….

…Vrees God 103 – op gezag van moslim Khayat, die zei : Een man zei tegen Ibn al-Musayyib : Ik liet me in mijn hand plassen, dus zei hij: ‘Vrees God’ als een vrouw die verboden is in contact komt met jij, kijk dan, en er staat een vrouw tussen haar en hem die borstvoeding geeft . 104 – En een ander kwam naar hem toe en zei : O Abu Muhammad, ik zie alsof ik aan het urineren was in een olijfgaard. Hij zei : Kijk onder je, een vrouw onder je, wiens huwelijk voor hem niet is toegestaan . 105 – Op gezag van moslim al-Khayyat zei hij : Een man – wat Saeed bin Al-Musayyib bedoelt – zei tegen hem dat ik een duif zag die viel op de vuurtoren van de vuurtoren van de moskee, en hij zei : Al-Hajjaj trouwt de dochter van Abdullah Ibn Ja`far Ibn Abi Talib (5). Al-Hajjaj trouwde met Bint Abdullah bin Jaafar, dus Abdul-Malik bin Marwan schreef hem met de bedoeling van haar te scheiden, dus scheidde hij van haar . 106 – Op gezag van de islamitische al-Khayyat, zei hij : Een man kwam naar Ibn Al-Musayyib en zei : ik zie dat een geit wordt komt het aandraaien van de vouw, en hij zei : Slaughter, zei hij, geslacht, zei hij : Ibn Umm Sala’a stierf, dus wat totdat hij kwam dat hij was gestorven, Muhammad ibn Umar zei – betekent Allowavdy – was de zoon of Slae een man van loyale mensen van de stad zoekt mensen 107 – een man van begrip Musayyib zoon hij ziet in slaap Konhh vechten in het vuur, hij zei : als Raaam bekrachtigd is, sterf zelfs niet op de zee en sterf werden gedood, hij zei : hij reed de zee zal worden genezen van ondergang en gedood Een nieuwe dag (2) met een zwaard (3). 108 – van de hippocampus bin Obeid – Allah ibn Nawfal zei : vroeg de jongen heeft mij niet voortgebracht, ik zei tegen de zoon van Musayyib : ik kan zien dat hij stenen eieren erin deed , de zoon van Musayyib zei : kip Agamy vraag een reden tegen de Perzen zei Vtsrit dat Fuld Li niet Azld me was (4). 109 – Op gezag van Muslim al-Khayyat, zei hij : Een man zei tegen Ibn al-Musayyib : O Abu Muhammad, ik zag alsof ik in de schaduw zat, dus ik stond op naar de zon , dus Ibn al- Musayyib zei : Bij God, als je gelijk had, zou je uit de islam komen, O Abu Muhammad, ik ging naar buiten totdat ik de zon binnenging en ging zitten. Hij zei : Je haat Het ongeloof, hij zei : Dus hij ging uit in de tijd van Abd al-Malik bin Marawan en werd gevangen genomen, en hij werd gedwongen tot ongeloof, dus keerde hij terug en kwam toen naar Medina, en hij werd gezien de keuze hiermee (5). 110 – Op gezag van Ghaleb Al-Aqili zei hij : Saeed bin Al-Musayyib kwam en zei : O Abu Muhammad, ik zag magie op zijn gezicht, alsof Mozes tegen de farao vocht, dus hij zei tegen hem : Wie is de overwinnaar ? Hij zei : Mozes versloeg Farao. Hij zei en riep met luide stem : ~Ibn Marawan en de Heer van de Kaaba kwamen om – drie keer .~ Toen kende hij de eigenaar van de stad, dus ging hij naar buiten totdat hij op zijn hoofd ging staan ​​en zei toen : U wenst de dood van de Commandant van de Gelovigen. Ik hoop dat God je vóór hem zal doden. Saeed zei : Uw verhaal zal tot negen dagen worden onthuld , hij zei : Ze bleven slechts negen dagen totdat een passagier kwam met zijn dood en de pasgeborene zijn zoon nam ….

…Als hij ziet dat een persoon bekend voor hem is, dan zegt hij dat hij aan hem moet uitgeven, en als hij een vrouw veel ziet plassen, dan verlangt hij naar mannen ….

…Bed Als het bed wit en schoon is, symboliseert het de tijdelijke stopzetting van zorgen . Als een vrouw droomt dat ze het bed klaarmaakt, symboliseert dit een nieuwe minnaar en Sarah’s vakmanschap . Als je droomt dat je in bed en in een vreemde kamer ligt, zul je bezocht worden door vrienden die je niet verwacht te bezoeken . Als een zieke droomt dat hij in bed ligt, ontstaan ​​er nieuwe complicaties met als gevolg mogelijk de dood . Als je droomt dat je op een buitenbed slaapt, voorspelt dit dat je vreugdevolle ervaringen zult opdoen en een kans om je rijkdom te vergroten . Als je droomde van negers die langs je bed kwamen, duidt dit op het ontstaan ​​van omstandigheden die woede uitlokken en die verweven zullen zijn met je plannen . Als je een vriend in bed ziet liggen die er erg bleek uitziet, symboliseert dit vreemde en verdrietige complicaties die je vrienden verdrietig maken en wrok bij je veroorzaken . Als ze van een moeder droomde dat haar zoon in bed plaste, dan voorspelt dit dat ze met ongewone angst te maken zal krijgen en dat zieke mensen misschien niet zo snel herstellen als verwacht . Als mensen dromen dat ze in bed plassen, geeft dit aan dat een ziekte of een tragedie zich zal verweven met de dagelijkse routine van haar werk ….

…Het is in een droom om vergeving te vragen en vergeving zoeken is de tuin en wie ziet dat hij zijn boomgaard water geeft, zijn familie zal komen . Als hij zijn boomgaard droog ziet, dan is zijn vrouw verlaten . En wie een onbekende tuin betreedt waarvan de bladeren verspreid zijn, zal worden geslagen . En de boomgaard wijst de vrouw aan, want ze krijgt water en ze wordt zwanger en baart . De onbekende boomgaard kan verwijzen naar de Edele Koran, omdat het als de tuin is in de ogen van de toeschouwers, en in zijn handen oogst de lezer van de vruchten van zijn wijsheid, en het blijft bij zijn oorsprong met wat mensen noemen: dat is de oude en bijgewerkte boom, en de belofte en belofte is als zijn zoetzure vruchten . Misschien duidde de onbekende boomgaard op het paradijs en zijn gelukzaligheid, want de Arabieren noemen het de hemel . Misschien wees hij het bosje naar de markt en het huis van de bruid, zodat de bomen haar tafels waren en het fruit haar voedsel . En misschien wees hij een plaats of een dier aan om van te gebruiken en om daarin te worden gebruikt, zoals winkels, khans, duiven, geiten, dieren, vee en andere gewassen . Als iemand zichzelf in een tuin ziet, kijk ik naar zijn toestand, als hij in het Huis van Waarheid is, dan is hij in het Paradijs en Gelukzaligheid, en als hij ziek is, stierf hij aan zijn ziekte, als de boomgaard onbekend is, en als hij een Mujahid is, bereikt hij het martelaarschap, vooral als hij ziet dat een vrouw hem bij zichzelf roept, of hij dronk er melk of melk in. Honing van zijn rivieren, of als de vruchten ervan niet lijken op wat hij heeft gekend, en als daar niets van is, en als hij alleenstaand is of een huwelijkscontract heeft gehad, trouwde hij of ging een vrouw aan en verkreeg zoals hij zag in de tuin . En wie een tuin binnengaat en een werknemer of een slaaf in zijn benen ziet plassen, of hem water geeft zonder zijn chauffeurs of uit een andere bron dan de zijne, dan is hij een man die hem in zijn familie verraadt . De bekende boomgaard is een indicatie van de eigenaar, borgsteller of heerser, en duidt de moskee aan voor het grote publiek, inclusief de mensen, de private, de onwetende, de geleerden, de gierige, de vrijgevige, en het geeft de marktplaats of de rol van kennis, zoals de school en andere plaatsen waar aanbidders en studenten wetenschap samenkomen . Het geeft het universiteitshuis aan voor rijk en arm, goed en immoreel . Degene die in een droom de tuin binnengaat, alsof hij deze binnengaat op het moment dat de vruchten binnenkomen, duidt op goedheid, levensonderhoud en een toename van goede daden, echtgenoten en kinderen, en of het op het moment van zijn einde en bladeren die eruit zijn gevallen, duidt het op het onthullen van de situatie en schulden of echtscheiding van echtgenoten of het verlies van kinderen, als de binnenkant Aan de Bustan dood is, dan is hij in de hemel, en als hij gezond was, was hij misschien onrechtvaardig tegenover zichzelf en niet betrouwbaar in zijn religie. Als hij heerst over hem of zijn bezit, verkrijgt hij heerlijkheid en gezag, anders verkwist hij zichzelf . Misschien wees de boomgaard op de vrouw, de zoon, geld, goed leven en het wegnemen van zorgen . En misschien heeft de Bustan de locatie van het feest aangegeven met verschillende soorten voedsel en kleuren, en het huis van de sultan dat legers en soldaten verzamelt ….

…En hij zag een persoon alsof hij aan het plassen was op een van de marktplaatsen, dus werd hij een volgeling van de markten, want wie een volk leidt, vernederen ze hem ….

…Kanalen : het kanaal geeft de bediende van het huis aan voor wat er in het huis gebeurt vanuit het vuil van de mensen en zijn mensen, en het kan de verboden vagina aangeven, vooral degene die door de straten en winkels loopt en die aan iedereen wordt gegeven die treedt in en urineert in hen vanwege hun vuiligheid, omdat de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, hoererij met vuil betekent . Misschien duidt het op opluchting en nood, want het is de opluchting van de mensen van het huishouden als het plaatsvindt, en hun bezorgdheid als het terugwijkt of geblokkeerd raakt . Degene die het kanaal van zijn huis ziet, is geblokkeerd, draagt ​​zijn bediende, of de schande van zijn vrouw, of verhindert zichzelf, dus hij zorgt ervoor, of zijn leerstellingen worden door hem geblokkeerd terwijl hij wakker is, op zoek naar levensonderhoud, huwelijk, reizen of ruzie . Dit kan duiden op een beperking van de onbegaanbaarheid om te plassen . Wat betreft het onbekende kanaal, wie er bloed in urineert of erin valt en het droogt met zijn water en zijn onzuiverheid bevlekt, pleegt een vrouw verboden hoererij of anderszins, als dat hem overkomt, anders zal hij in een malaise en problemen vervallen door de oorzaak van een bediende of een vrouw of iets anders in de mate van het vergroten van de visie, en wat waakzaam is . Al-Na’ura : een dienaar die het geld van mensen geheim houdt, en er werd gezegd dat wielen en waterwielen de circulatie van bedrijven en fondsen zijn en de overdracht van reisvoorwaarden ….

…Wat bedorven bloed betreft : het duidt in het algemeen op ziekte bij alle mensen . Als het bloed een beetje op een trekje lijkt, duidt het op het huishouden en de verwantschap, en het bereiken van het kwaad, en verwijder het dan . Er werd gezegd dat het overgeven van bloed een bekering is van zonde of verboden geld, en het leidt tot vertrouwen in zijn nek . Wat betreft plassen : in interpretatie is het verboden geld, dus wie ziet alsof hij op een onbekende plaats heeft geplast, zal een vrouw in die plaats trouwen en zijn sperma in haar werpen door huwelijken met de mensen van die plaats of zijn buurman, en er wordt gezegd dat hij wordt gezien alsof hij plast, dan geeft hij een alimentatie uit die hem toebehoort, omdat de Almachtige God zegt : “ En wat je aan iets besteedt, volgt Hij hem op, en hij is de beste van de toekomst . Als hij zag alsof hij in een put was, dan besteedt hij aan het verdienen van toegestaan ​​geld . Als hij ziet alsof hij een waar heeft uitgeput, dan is hij onrein van die waar, en als hij in een nis is versleten, dan wordt een geleerde jongen voor hem geboren ….

…Wie ziet alsof hij bloed plast, zal een vrouw komen als ze menstrueert . Er werd verteld dat een man naar Ibn Sirin kwam en zei : ik zag alsof ik bloed aan het plassen was, dus hij zei : je komt naar je vrouw als ze menstrueert, en hij zei ja . En er werd gezegd dat de eigenaar van dit visioen, als zijn vrouw zwanger was, een miskraam kreeg ….

…En wie ziet dat een vlieg in zijn voedsel valt en zijn hand opheft en niet eet, zal uitleggen dat hij iemand haat vanwege degene van wie hij houdt ( als de vliegen op voedsel vallen … steek ik mijn hand op en mijn ziel hunkert naar it ) (en de leeuwen vermijden waterrozen … als de honden erin klagen )…

…Een man kwam op een voorbijgaande aard en hij zei: ~Ik zag twee honden praten in de vagina van mijn vrouw.~ Hij zei: ‘Dit is een vrouw die haar wilde uitdagen….

…Jammeren duidt in een droom de prediker aan . Het horen van het gejammer duidt op het openen van een kunif waaruit de stinkende geur wordt geroken . Er werd gezegd : jammerende geluiden van honden . En het geluid van de jammerende stem is het geluid van het vuur, de tamboerijn en de cimbalen jammeren . Misschien was het het bewijs van de bruiloft met muziekinstrumenten en gezangen . En verwijfde rouwklagers zijn in ieder geval niet te prijzen . En wie een plek ziet waar hij rouwt, er is een verandering, ongeluk en slechte contemplatie, die wordt afgesneden door het opnemen van zijn metgezellen . En wie ziet dat hij rouwt om een ​​dode, duidt op vreugde en plezier . Treuren is opruiing uitlokken door gejammer, en het kan duiden op misleiding door leiding of afvalligheid van religie . Misschien verwijst het gejammer naar de fluit of de fluit naar de kreet . De rouw van haar visioen duidt op de verandering van de omstandigheden, de verwoesting van de huizen en de slechte daden door te zeggen: vrede zij met hem : ( jammeren is een werk van onwetendheid .)…

…Ratchet duidt in een droom de deurwachter van honden of buitenlandse jongens aan ….

…Zwangerschap Als je droomt van lammeren die dartelen in groene weiden, voorspelt dit pure vriendschappen en onschuldige genoegens . En het voorspelt overvloedige gewassen voor boeren . En het bezit van anderen vergroten . Als je een dood lam ziet, symboliseert dit verdriet en verdriet . Het zien van bloed op een witte lamswol symboliseert dat de onschuldigen zullen worden misleid door het onrechtmatige gedrag van anderen . Een verloren lading geeft aan dat ondeugende mensen onder jouw controle zullen staan ​​en dat je voorzichtig moet zijn met je gedrag . Het zien van lammerenvellen duidt op comfort en plezier dat je van anderen oogst . Het slachten van een lam voor huishoudelijk gebruik symboliseert succes door plezier en tevredenheid op te offeren . Wat betreft het eten van lamskoteletten, duidt dit op een ziekte en grote bezorgdheid in het belang van de kinderen . Het zien van lammeren die voedsel van hun moeder krijgen, duidt op het geluk van opgewekte en intelligente huisgenoten, maar ook van mooie en geliefde kinderen . Als je droomde dat honden of wolven lammeren aten, dan geeft dit aan dat onschuldige mensen zullen lijden door toedoen van verraderlijke en sluwe klootzakken . Als je het geblaat van de lammeren hoort, zullen de mensen om je grootmoedigheid schreeuwen . Als je lammeren ziet in een winterstorm of in gevaar, duidt dit op teleurstelling in de hoop en bitterheid van het geluk . Als u een lam in uw dromen heeft, symboliseert dit dat uw omgeving vreugdevol en winstgevend zal zijn . Als je een lam in je armen draagt, zul je overweldigd worden door gelukkige interesses, waarop je een schat aan toewijding zult verdrijven, en je zult geen spijt krijgen van enige kosten als je reageert op de motieven van je hartstocht . Als je lamswol scheert, voorspelt dit dat je onzorgvuldig en hebzuchtig zult zijn . Je zult eerlijk zijn, maar je zult hardvochtig zijn . Als een vrouw droomde dat ze een lam had gevild, en ze ontdekte terwijl ze dat aan het doen was, dat het haar eigen kind was, dan duidt dit erop dat ze anderen verdriet zal bezorgen, en dit verdriet zal bij haar terugkeren en haar verdriet en verlies veroorzaken. ….

…Goed, o commandant van de gelovigen 102 – Harun Al-Rashid zag een visioen dat je begreep, dus stuurde hij een brief aan Al-Kirmani, en toen hij bij hem kwam met een gelijkenis in zijn handen, was hij er leeg van en zei : Ik stuurde je een visioen dat ik zag, en hij zei : Wat is het? Hij zei : ik zag twee honden worden gebeten door een slavin uit mijn buurt. Al-Karmani zei tegen hem: ~Ik heb niets dan het goede gezien, o commandant van de gelovigen.~ Al-Rashid zei tegen hem : Zeg wat je ziet en wat je hebt? Toen zei hij tegen hem : Dit is een meid die met haar meeging voor haar gemeenschap, en je had geen relatie met haar, en ze was een vrouw met haar. Ze dacht eraan om zich te scheren en vond het spoor van de mousse en ze vond het vreselijk om in haar vorm te blijven, dus nam ze een klomp (1) Dus schoor ze wat haar en liet wat achter. Toen ze haar hierover vroeg, erkende ze het en geloofde Al-Kirmani, dus Al-Rasheed ging naar hem toe en zei tegen hem : Je was blij en tevreden met mij, en hij beval hem een ​​soennitische connectie te hebben, pas op met praten over toen je nog leefde, zei hij : Bij God, wat is ermee gebeurd zolang Rashid leeft ….

…En wie ziet dat hij met de twee honden iets uit het vuur haalt, geeft aan dat hij evenveel geld van de koning heeft gekregen als dat hij het uit het vuur heeft gehaald, en hij staat dicht bij de koningen ….

…Gekke hond Als je ervan droomt een gekke hond te zien, geeft dit aan dat de vijanden dwaze aanvallen op jou en je vrienden zullen lanceren, maar als je erin slaagt de honden te doden, zul je de vijandige meningen overwinnen en voor een groot deel slagen in de financiële veld ….

…Hound voorspelt het zien van een hond . In een droom dat je zorgt voor het geluk van de armen, de onschuldigen en de behoeftigen, en vanaf hier zul je je gelukkig voelen omdat het de groei van vele vriendschappen met veel mensen voorspelt . Als de hond in goede gezondheid en in een droom droomde, dan zullen fortuin en rijkdom je vergezellen, en vice versa, dwz als de hond mager en lelijk was, dan zal het ongeluk je vergezellen . Als je droomde van jachthonden tijdens een jachttocht, betekent dit aanstaande geneugten en aangename veranderingen . Als een vrouw droomt van jachthonden, zal ze verliefd worden op een man van lagere klasse . Als je droomt dat honden haar volgen, zul je veel fans hebben, maar niemand zal echte liefde voor haar voelen ….

…Als je in een droom een ​​wilde vloek van je ziet vluchten, verlies je op een mysterieuze manier iets waardevols . Als je een haas vangt, word je de winnaar van een wedstrijd . Als je hazen in je huisdieren verandert, heb je een evenwichtige vriend, maar ze zullen niet intelligent zijn . En het dode wilde konijn voorspelt de dood van een vriend . Het zou saai zijn om in de buurt te zijn . Als u honden op wilde konijnen ziet jagen, duidt dit op problemen en conflicten tussen uw vrienden en zult u zich bezighouden met het opbouwen van vriendschappelijke relaties . Als je droomt dat je een wild konijn neerschiet, word je gedwongen gewelddadige maatregelen te nemen om je legitieme eigendom te verkrijgen ….

…Het komt zelden voor dat een man naar Ibn Sirin kwam en zei dat ik aan mijn vrouw twijfelde vanwege twee mannen, en vanavond zag ik twee honden vechten in haar vagina, daarna beet ze haar en verwondden ze haar, dus keek Ibn Sirin naar zijn gezicht en zag hem in een angstige verandering. Nu bij haar, raakte de man haar snel aan en vond haar, zoals hij zei, en hij vroeg haar daarover, en zij vertelde het hem volgens zijn beschrijving ….