Verzoening

Verzoening duidt in een droom op de terugbetaling van de schuld, zoals vasten, hadj, manumissie, liefdadigheid of geld dat verband houdt met de verplichting, en dit kan duiden op degene die schulden heeft vanwege het voedsel en de kleding die ze bevatten .