Satan raakt hem aan

En wie ziet dat een sekte van Satan hem heeft aangeraakt terwijl hij bezig is met de herinnering aan God de Almachtige, zijn visioenen geven aan dat hij veel vijanden heeft die hem willen vernietigen, zodat ze niet van hem krijgen wat ze willen, omdat de Almachtige God zegt : ~ Degenen die worden gespaard als een sekte van Satan hen aanraakt, bedenk dan .~