Kweepeer

Kweepeer is een ziekte in een droom . En wie ziet dat hij het eet en ziek is, zal genezen worden . En als een persoon van welzijn het eet, wordt hij geleid, en als hij een winstgevende handelaar is . Wie ziet dat hij in de benen van een man knijpt, reist in de handel en maakt veel winst . En de kweepeerboom is een stevige man . En er werd gezegd : Quince is slecht in een droom vanwege wat het veroorzaakt in termen van aanvallen . En groene kweepeer is beter dan geel . En kweepeer betekent grote reizen, en misschien duidt het op schaarste en het bewaren van geheimen om vast te houden en te begrijpen . De sirene betekent de eerbiedwaardige mooie vrouw . En kweepeer werd gehaat door de meeste commentatoren, en ze zeiden : Het is een ziekte vanwege de overvloed aan gelige kleuren en vanwege de arrestatie ervan . En het duidt op een reis, en sommige mensen zeiden : het is een reisrealiteit, en sommigen van hen zeiden : het is een reis zonder goeds . Sommigen van hen zeiden : De kweepeer is prijzenswaardig in een droom, voor wie hij ook ziet, hij ziet het toch .