Ibn Sirin en de kroon

Hij vertelde dat er een man naar Ibn Sirin kwam en zei: ~Ik zag in een droom alsof er een gouden kroon op mijn hoofd was.~ Hij zei dat je vader in ballingschap was en dat hij niet meer kon zien. Hij had er zo een boek over. Er werd gezegd waar je de uitdrukking daarvoor vandaan haalde, en hij zei dat de kroon op het hoofd is van de man, zijn chef die een van zijn volk is en dat het van goud is, duidt erop dat iets dat hem dierbaar is, weg is en iets is hem het dierbaarst, en de kroon is het equivalent in expressie. Als hij ziet alsof hij een kroon op zijn hoofd heeft gezet en hem ervan beroofd, dan zijn geld zal zijn verdwenen .