Er wordt een zee gegraven en men bedoelt de stroming van water uit de oude zee

En wie ziet dat er een zee wordt gegraven en de mensen bedoelen daarmee de stroom van water van de oude zee ernaar toe, dan komen ze samen om de koning en de opvolging van anderen te verwijderen .